Ny generalforsamling for foreningen gjennomført!

Onsdag 29. september hadde UiO Gaming sin andre halvårige generalforsamling.

Forfatteren av innlegget, Leander Furumo

Leander Furumo

01. oktober, 2021

Det var tid for en ny generalforsamling og denne gangen samlet vi oss i Smalltalk på Ole-Johan Dahls hus for å bestemme hvordan fremtiden til foreningen skulle se ut.

I spissen hadde vi ordstyrer Petter Sæterøy som ledet møtet og sørget for at alt gikk som smurt.

Møtet startet med å gjennomgå styrets beretning og økonomien for den foregående perioden. Videre gikk vi over til votering over vedtektsendringer. Her var det stort sett enighet i hele salen. Det ble derimot litt diskusjon da Sivert Arntzen også denne gangen prøvde seg på forslaget om å endre navnet på foreningen fra UiO Gaming til UiO Gaming & E-sport. Det ble het diskusjon rundt temaet samt diskutert rundt andre navnforslag. Likevel måtte alle forslagene se seg tapt og foreningens navn overlever enda et semester.

Etter en lang runde med vedtektsendringer var det tid for det mange vil påstå er generalforsamlingens høydepunkt; nemlig å velge inn et nytt styre.

Først ut var lederrollen. Her var det ingen konkurranse og Sivert Arntzen ble klappet inn i nok et semester.

Så var det nestlederrollen som sto for tur. Etter at Sven Oddmund Falch Christoffersen og Leander West Furumo holdt sine appeller voterte generalforsamling, og Leander kom seirende ut som ny nestleder i UiO Gaming.

Videre gikk vi over til votering av styremedlemmer. Her hadde vi 7 kandidater med 5 ledige plasser. Etter votering kunne tellekorpset, Sahib Singh og Joakim Mai, annonsere at følgende hadde blitt valgt inn i det nye styret:

  • Sebastian Johanssen
  • Mathias Morsund
  • Tiril Velle
  • Karoline Nyhammer
  • Petter Sæterøy

Det siste styret trengte nå var varaer. Her stilte 5 kandidater, som vil si at vi fikk fylt alle varaplassene våres. Generalforsamlingen kunne da klappe inn:

  • Magnus Langsæter
  • Kristoffer Olsen
  • Karl Elwyn Brown
  • Markus Heiervang
  • Sven Oddmund Falch Christoffersen

som varaer.

Dermed var styret og varaer valgt og fikk tatt et gruppebilde med de fleste til stede:

På tampen av det hele ble Ulv Borge Caspersen, Tita Enstad og Helen Ørn Gjerdrum klappet inn i valgkomiteen. Og med det var generalforsamlingen over for denne gang.

Vi vil gratulere og ønske velkommen til alle de nye styremedlemmene samt takke tellekorpset og ordstyrer for deres innsats!

Vi sees igjen til ny generalforsamling til våren! 👋