SlottsLAN

LAN i regi av Discordgruppen til SiO! Mer info og påmelding til arrangementet ligger på våre sosiale medier.