Generalforsamling

Din mulighet for å stille til verv og bestemme i foreningen. Mer info i Discord