Generalforsamling

Vi holder vår halvårige ordinære generalforsamling hvor du har muligheten til å påvirke foreningens fremtid!